Kurser/fortbildning

UNDERVISNING

Vi undervisar, sedan tjugo år, framtida sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, lärare, livsmedelsproducenter och ingenjörer i mikrobiologi. Det inkluderar både teoretiska och praktiska moment, vilket ger en föreståelse för de riskmoment det innebär att arbeta med patienter och produkter som är känsliga för smittor. Vårt mål är att samtliga som går våra kurser ska lära sig att arbeta hygiensäkert och undvika smittspridning.

VÅR VISION

 

Vi är engagerade lärare med mångårig erfarenhet av undervisning på kurser och utbildningar, allt från högskolenivå till arbetsmarknads-utbildningar. Vi väver samman teori och praktiskt arbete med kursdeltagare i centrum. Vårt mål är alltid att ni ska gå stärkta och fyllda med ny kunskap från våra kurser.  

 

Är du intresserad? Kontakta oss!

VÅRT TEAM

 

Vi är ett litet konsultföretag med många års erfarenheter inom mikrogiologisk och cellbiologisk forskning, samt undervisning och handledning på akademisk nivå.

 

 

  • Hur orsakar bakterier, virus, parasiter och svampar infektion?
  • På vilka olika sätt sprids dessa infektioner och hur kan vi motverka att infektioner sprids?
  • Vad innebär de basala hygienrutinerna?
  • Vad är antibiotika-resistens och hur sprids den?
  • Vad betyder detta i er arbetssituation?

STINA-MINA EHN BÖRJESSON

VD/CEO

 

Disputerad mikrobiologi med bred kunskap inom  livsmedels- och ekologisk mikrobiologi (inklusive avloppsrening och våtmarker). Undervisar på lärar-, gastronomi och vattenreningsprogram.

 

stina-mina[@]misoab.se

BETTY COLLIN

STYRELSEORDFÖRANDE/CHAIRMAN OF THE BOARD


Disputerad mikrobiolog och pedagog med bred kunskap inom livsmedels- och klinisk mikrobiologi. Undervisar på sjuksköterskeprogram och biomedicinska analytikerprogram.


betty[@]misoab.se

STEG 1


Du kontaktar oss med önskemål om upplägg

STEG 2

 

Vi återkommer med förslag/offert

STEG 3

 

Vi kommer överens, lägger upp en plan och sätter igång arbetet. 

STEG 4

 

Vi återkommer håller kurs för hos er.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

FÖLJ OSS