Svensk jäst

Svensk

jäst

Konsultarbete/kontraktsforskning

 

Mikrobiella processer är komplexa och många olika faktorer påverkar resultatet. Detta innebär många risker för negativa resultat inom exempelvis produktion men om allting hanteras korrekt kan mikroorganismer vara väldigt användbara i industriell produktion 

 


Skulle du vilja veta mer om hur man kan använda mikroorganismer i t ex dryckesproduktion, kontakta oss!

 

 

 

 


FORSKNING 


Vårt nuvarande huvudfokus är att arbeta med vildjäst och hitta nya stammar som har de egenskaper som krävs för att fungera inom livsmedels- och dryckesproduktion. 

 

Bacteria and yeasts are microorganisms that may be used in order to produce differents compounds and aromas in foods and beverages. They might also add features to the foods and feeds.

 

Ölen till vänster är bryggd på olika svenska jästsvampar och vi tycker att de har en vild smak. Är du intresserad av att använda svensk jäst eller kanske till och med hitta en alldeles egen jästsvamp? Kontakta oss!

WORKSHOP

 

Vår expertis ligger inom mikroorganismerna jäst och bakterier. 

 

 

Skulle du vilja lära dig mer om mikrobiologi? Kontakta oss!

 

Vi håller workshops inom följande områden:

 

  • mikrobiella processer i livsmedels och dryckesproduktion.
  • dricksvatten 
  • biologiska processer i avloppsvatten och reningssystem
  • klinisk mikrobiologi
  • marin mikrobiologi
  • livsmedelssäkerhet

 

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

FÖLJ OSS